Медицински речник

парализа

На английски език: paralysis

Синоними:

  • плегия (palsy)

Пълна липса на активни движения поради нарушена инервация на отделни мускули или мускулни групи, напр. моноплегия (засегнат е един крайник), квадриплегия (четирите крайника), хемиплегия (двата крайника от едната страна), параплегия (двата долни или горни крайника).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32603 seconds