Медицински речник

парентерален

На английски език: parenteral

Не през храносмилателния тракт. Всички пътища, различни от храносмилателния път, които позволяват въвеждането на лекарствени средства в организма, напр. интравенозен, интраартериален, подкожен, мускулен, лумбален, инхалационен път и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.40279 seconds