Медицински речник

париетален

На английски език: parietal

1. Пристенен - отнасящ се до стената на телесна кухина, напр. париетален перитонеум – частта от перитонеума, която покрива стените на коремната кухина.

2. Теменен, отнасящ се до теменната кост.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29150 seconds