Медицински речник

пенетрация

На английски език: penetration

Проникване, напр. пенетрация на дуоденална язва към задстомашната жлеза, по-рядко към черния дроб, жлъчните пътища.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.33186 seconds