Медицински речник

пепсин

На английски език: pepsin

Група ензими, които катализират хидролизата на протеините. Образуват се в стомашния сок от пепсиноген, който се продуцира от главните клетки на стомашната лигавица.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02414 seconds