Медицински речник

таламус

На английски език: thalamus

Структура от междинния мозък, съставена от две заоблени тела (ляв и десен таламус), които заграждат третото мозъчно стомахче. Състои се от сиво вещество и играе роля в изразяването на емоции, във възприемането на болка, допир и др.

Източници Актуализирано на: 04 February 2010

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29590 seconds