Медицински речник

тетанус

На английски език: tetanus

1. Тежка ранева инфекция, причинена от Clostridium tetani. Протича с ригидност на дъвкателните мускули (trismus), спазъм на мимичните мускули (risus sardonicus), опистотонус, внезапни тонични гърчове на всички мускули, температура над 40 ºС и др.

2. Продължителен тоничен гърч на мускул, про­дължителна мускулна контракция.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.10794 seconds