Медицински речник

твърд шанкър

На английски език: hard chancre

Синоними:

  • първична сифилистична язва (syphilitic sore)

Първична сифилистична язва, възникваща на мястото на навлизане на инфекцията. Локализира се главно в гениталната област, по-рядко перигенитално и най-рядко екстрагенитално (устни, език, лице, гърди, пръсти).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29999 seconds