Медицински речник

утеринен

На английски език: uterine

Маточен, отнасящ се до матката, утробен.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00539 seconds