Медицински речник

фавизъм

На английски език: favism

Хемолитична анемия, дължаща се на дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа. Настъпва след консумация на бакла или при инхалация на цветовете й.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02131 seconds