Медицински речник

зрителна адаптация

На английски език: retinal adaptation

Приспособяване на зрението към степента на осветление на околната среда.

Източници Актуализирано на: 23 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.36341 seconds