Медицински речник

фаланга

На английски език: phalanx

Кост на пръстите на ръцете и краката. Всяка фаланга има тяло и две епифизи. Първият пръст има две фаланги (проксимална и дистална), а останалите пръсти имат по три фаланги (проксимална, средна и дистална).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28201 seconds