Медицински речник

индурация

На английски език: induration

Уплътняване и втвърдяване на тъкани, напр. induratio penis plastica – уплътняване на кавернозните тела на пениса поради абнормна продукция на фиброзна тъкан.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29947 seconds