Медицински речник

ингвинален

На английски език: inguinal

Слабинен, отнасящ се до слабинната област.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.26810 seconds