Медицински речник

имунитет

На английски език: immunity

Защита на организма от микроорганизми или вещества, носещи чужда генетична информация. Имунитетът бива вроден и придобит, клетъчен и хуморален, неспецифичен и специфичен.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28561 seconds