Медицински речник

некроза

На английски език: necrosis

Локална смърт на тъкани в живия организъм, при което техните функции се прекратяват напълно. Различават се следните форми: коагулационна некроза (казеозна некроза, гангрена, декубитус, секвестър) и коликвационна некроза.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.29591 seconds