Медицински речник

премедикация

На английски език: premedication

Даване на медикаменти (седативни средства, аналгетици) преди операция. Различават се: ранна премедикация (прилага се вечерта преди операцията) и непосредствена премедикация (преди началото на анестезията).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02278 seconds