Медицински речник

прееклампсия

На английски език: preeclampsia

Хипертензивно заболяване през бременността, характеризира се с наличие на хипертония и протеинурия след 20 г.с. Различават се лека и тежка форма. При тежката форма има хемолиза, повишена активност на чернодробните ензими, тромбоцитопения, гадене, повръщане и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28205 seconds