Медицински речник

пренатален

На английски език: prenatal

Преди раждането – възникващ, извършващ се преди раждането, напр. пренатална диагностика.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00565 seconds