Медицински речник

шистозоматоза

На английски език: schistosomiasis

Хелминтоза, причинена от разделнополови трематоди, паразитиращи във венозните съдове на порталната система. По човека паразитират пет вида шистозоми, които причиняват пикочно-полова, чревна, японска и други редки видове шистозоматози.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.09966 seconds