Медицински речник

шум

На английски език: murmur

При аускултация на сърцето, кръвоносните съдове може да се чуят различни шумове. Различават се сърдечни шумове - клапни, миокардни, неорганични и др., съдови шумове – от аортата, белодробната артерия, от коронарните съдове.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.15967 seconds