Медицински речник

шизофрения

На английски език: schizophrenia

Психично заболяване, характеризиращо се с разнообразна симп­томатика: раздвояване на личността, налудни идеи, халю­цинации, фобии, кататонен ступор и др. Обикновено възниква между 15 - 35 г. Съществуват различни форми: параноидна, хебефренна, кататонна, недиференцирана и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02271 seconds