Медицински речник

антитела

На английски език: antibodies

Глобулини, продуцирани от плазматичните клетки, в отговор на антигенен стимул. Поради това, че те осигуряват хуморалната имунна защита на организма, се наричат имуноглобулини. В зависимост от строежа им биват 5 класа: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30264 seconds