Медицински речник

мастни киселини

На английски език: fatty acid

Всяка киселина, която се получава при хидролизата на мазнините. Обикновено съдържат една карбоксилна група и неразклонена въглеводородна верига (алифатна верига), която може да е наситена или ненаситена.

Източници Актуализирано на: 05 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00605 seconds